1. Definitii :
Urmatoarele definitii vor fi folosite in stabilirea termenilor si conditiilor de mai jos si vor guverna contractul de transport incheiat intre dvs., in calitate de Client/Beneficiar, si noi, LivratAzi.ro,
in calitate de Transportator.

« noi », « noua », « ale noastre » se refera la LivratAzi.ro, la oficiile LivratAzi.ro, precum si la angajatii, agentii sau (sub-)contractorii independenti;
« dvs. », « ale dvs. » se refera la CLIENT, expeditor, destinatar sau tert al transportului, detinator al unui Borderou Expeditii  proprietar al continutului transportului, orice alta persoana care are un interes asupra continutului acestuia;
« transport », se refera si include  toate operatiunile si serviciile furnizate de LivratAzi.ro in legatura cu expedierea;
« expediere »  se refera la orice fel de documente, colete sau marfa de orice natura, ce ne-au fost incredintate de Client, care calatoresc cu Borderou Expeditii sau Confirmare de Primire si care au fost acceptate de LivratAzi.ro in vederea transportului.


2. Partile intre care se incheie contractul

2.1. Clientul va incheia contractul de transport cu reprezentantii LivratAzi.ro sau cu oricare din companiile contractate de LivratAzi.ro in vederea efectuarii serviciilor de transport rapid de documente/colete/marfa. LivratAzi.ro este operat de LIVRAT AZI srl, CUI37363226, J40/4957/2017, str Avionului nr.26, sector1,Bucuresti.
2.2. Prin contract, Clientul isi da acceptul cu privire la subcontractarea intregului contract de transport si/sau a servicii aditionale sau a unei parti al/ale acestuia, catre partenerii LivratAzi.ro - FanCourier, DPD, CNPR SA, si altii in conditiile stabilite de LivratAzi.ro.

3. Acceptarea conditiilor de transport

3.1. In momentul preluarii de catre LivratAzi.ro a expedierii, Clientul va accepta Termenii si Conditiile LivratAzi.ro, precum si termenii si conditiile contractului de transport, in numele sau si in numele altei persoane care ar putea avea un interes asupra expedierii respective, indiferent daca a semnat sau nu 
Borderoul de Expeditii
3.2. Nici un angajat LivratAzi.ro, agent, subcontractor autorizat de catre LivratAzi.ro si nimeni altcineva nu are autoritatea sa modifice sau sa denunte in vreun fel oricare dintre acesti Termeni si Conditii.
3.3. In cazul in care Clientul incredinteaza catre LivratAzi.ro o expediere insotita de instructiuni scrise sau verbale care contravin acestor Termeni si Conditii, LivratAzi.ro nu va fi tinut raspunzator sa respecte aceste instructiuni.

4. Scopul contractului

4.1. Chiar daca intre Client si LivratAzi.ro a fost incheiat un alt tip de contract, prezentii Termeni si Conditii se aplica contractului incheiat intre Client si LivratAzi.ro cu referire la serviciul de transport aflat sub incidenta acestui contract.

5. Articole periculoase/interzise
5.1. LivratAzi.ro
nu accepta expedierea marfurilor periculoase sau interzise, in acord cu specificatiile DGR (Regulamentul Bunuriloe Periculoase),ADR (Regulamentul European privind Transportul International Rutier de Marfuri Periculoase).
5.2. LivratAzi.ro nu accepta expedieri ce contin bunuri interzise.

6. Inspectie  
6.1. In baza prezentilor Termeni si Conditii, toate expedierile transportate sau manipulate de catre LivratAzi.ro sunt supuse controalelor de securitate, lucru pe care Clientul il accepta prin remiterea 
Borderoului de Expeditii, impreuna cu acceptarea faptului ca expedierea poate fi deschisa si inspectata oriunde, din orice motiv si in orice moment de catre LivratAzi.ro si/sau orice autoritate nationala (autoritatile vamale, guvernamentala, etc).
6.2. La preluare, LivratAzi.ro are dreptul sa inspecteze expedierea Clientului, in conformitate cu procedurile interne LivratAzi.ro

7. Rute

7.1. Rutele precum si modalitatile de transport ale expedierilor Clientului sunt la aprecierea/discretia LivratAzi.ro.

8. Tarife. Modalitati de plata
8.1. Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat intre locatiile specificate pe Aviz de expeditie conform tarifelor in vigoare practicate de LivratAzi.ro, numerar la data efectuarii transportului
 in situatia in care intre LivratAzi.ro si Client nu exista un contract negociat,sau in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii daca exista contract. Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat la preluarea expedierii.
8.2. Clientul are dreptul sa reclame in scris factura emisa in termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii acesteia, iar dupa acest termen factura se considera ca fiind acceptata.
8.3. Dupa preluare, LivratAzi.ro va verifica greutatea, volumul, numarul de articole aferente expedierii Clientului si daca exista discrepante intre cele declarate de acesta si verificarile efectuate de LivratAzi.ro, Clientul este de acord cu faptul ca greutatea, volumul, numarul de articole aferente expedierii, avute in vedere la efectuarea calcului de tarif sunt cele calculate si verificate de catre LivratAzi.ro

8.4. Tarifele practicate de LivratAzi.ro se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica reala a expedierii si greutatea volumetrica (obtinuta in urma calculului de conversie volumetrica, respectiv: lungime x latime x inaltime/5000).
8.5. In cazul in care Clientul ne instiinteaza asupra faptului ca acesta a agreat ca destinatarul sau o terta parte sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat prin intermediul LivratAzi.ro (sau/si orice alte taxe sau costuri suplimentare), iar acestia refuza aceasta plata, LivratAzi.ro isi rezerva dreptul de a recupera de la Client sumele in cauza. Astfel, daca destinatarul expedierii refuza sa plateasca, expeditorul este de acord sa plateasca aceste sume in termen de 15 (cincisprezece) zile de la notificarea expresa a faptului ca destinatarul nu a platit.
8.6. 
Timp asteptare destinatie LivratAzi.ro este de 10(zece) minute/livrare. Cost depasire timp asteptare -10,00ron

9. Adrese gresite / imposibilitate de livrare
9.1. In cazul in care adresa de destinatie specificata de catre Client pe 
Borderoul de Expeditii este gresita, Daca aceasta adresa se afla la o alta destinatie, Clientul va fi instiintat despre aceasta, iar LivratAzi.ro va efectua redirectionarea expedierii dupa primirea acordului Clientului si va efectua o noua taxare a serviciului.
9.2. In cazul in care expedierea nu poate fi livrata (de ex. destinatar lipsa de la domiciliu), LivratAzi.ro va lasa o nota scrisa la adresa destinatarului prin care ii este adusa la cunostinta incercarea de livrare. Aceasta va contine numarul contractului de transport 
Borderoul de Expeditii precum si un nr de telefon prin care acesta va putea contacta LivratAzi.ro pentru a primi relatii privind expedierea respectiva.
Daca livrarea nu s-a putut efectua nici dupa o a doua incercare sau daca destinatarul refuza sa accepte expedierea, LivratAzi.ro va returna expedierea, cu plata taxei de retur de catre client.
9.3. Clientul este de acord sa plateasca orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirectionarea ei, de distrugerea sau incercarea de efectuare a unei noi livrari conform noii solicitari, la tarifele LivratAzi.ro aplicabile in momentul efectuarii transportului.

10. Responsabilitatea LivratAzi.ro
10.1. LivratAzi.ro are dreptul de a refuza predarea expedierii catre destinatar in urmatoarele situatii:
a) daca, dupa preluarea expedierii de catre LivratAzi.ro, se observa fara echivoc si fara a incalca secretul corespondentei, ca expedierea contine bunuri interzise la transport sau care nu respecta conditiile speciale de transport;
b) daca, dupa preluarea expedierii de catre LivratAzi.ro, aceasta a produs sau exista posibilitatea producerii iminente de pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor expedieri, etc;
10.2. LivratAzi.ro se obliga sa nu utilize metode de manipulare a expedierilor Clientului care, prin activitatea angajatilor LivratAzi.ro sau a factorilor externi pot altera sau deteriora expedierea sau continutul acesteia sau care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul expedierii.

10.3. Termenul de livrare LivratAzi 2Ore / 4Ore / a2a zi nu include zilele de Sambata, Duminica si Sarbatorile legale.
10.4. Expedierile care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 6 (sase) luni. Daca in tot acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat expedierea, aceasta va fi declarata abandonata si va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea LivratAzi.ro.
10.5. 
Borderoul de Expeditii precum si dovezile de livrare a expedierilor catre destinatari vor fi pastrate de LivratAzi.ro o perioada de 6 (sase) luni.

11. Responsabilitatea Clientului
11.1. Prin incheierea 
Borderoului de Expeditii si prin acceptarea Termenilor si Conditiilor LivratAzi.ro, Clientul garanteaza urmatoarele:
a) continutul expedierii (incluzandu-se in acest caz, dar fara a se limita la greutatea sau la numarul de articole aferente expedierii Clientului) a fost descris corect pe 
Borderoul de Expeditii
b) continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzator de catre expeditor pentru a-l proteja impotriva riscurilor obisnuite de transport, precum si riscurilor ce pot aparea in procesele de sortare, manipulare; in cazul expedierilor incorect ambalate de catre expeditor, LivratAzi.ro nu raspunde de nici o eventuala deteriorare a expedirii in timpul transportului;
c) descrierea continutului expedierii este conforma cu realitatea, iar 
Borderoul de Expeditii si adresa destinatarului sunt completate corect si lizibil.
d) Clientul a declarat corect greutatea expedierii;
e) Clientul a pregatit expedierea in conditii de securitate prin intermediul angajatilor sai, iar expedierea a fost protejata impotriva oricaror actiuni neautorizate in timpul ambalarii, depozitarii si transportului inainte de a fi preluata de catre LivratAzi.ro;
f) Expedierea nu are in componenta bunuri interzise sau restrictionate de regulamentele interne si internationale;
g) Clientul este de acord sa-si ia toate masurile de siguranta in conformitate cu conventiile si legislatia in vigoare, cu privire la protectia datelor personale, in cazul aparitiei unor incidente care determina pierderea sau care determina imposibilitatea de livrare a unui transport de catre LivratAzi.ro.

12. Limita de raspundere
LivratAzi.ro
12.1. Raspunderea LivratAzi.ro  pentru orice pierdere, distrugere, deteriorare totala sau partiala produsa in timpul transportului este limitata dupa cum urmeaza
a) In caz de pierdere, furt, distrugere totala sau partiala a expedierilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata, LivratAzi.ro acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului de transport al expedierii, indiferent de greutate.
b) In caz de pierdere, furt sau distrugere totala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, LivratAzi.ro acorda o despagubire egala cu intreaga valoare declarata de catre Client, daca acesta a platit o taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata a expedierii transportate.
c) In caz de pierdere, furt sau distrugere partiala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, in cazul in care Clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata a expedierii,  LivratAzi.ro acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata dovedita a expedierii transportate.
12.2. In caz de pierdere sau distrugere totala a expedierii, in afara despagubirilor prevazute mai sus, LivratAzi.ro restituie Clientului si tarifele  aferente serviciului pentru care Clientul a optat si pe care LivratAzi.ro le-a incasat la preluarea expedierii.
12.3. 
LIVRAT AZI srl operatorul site-ului LivratAzi.ro este responsabil pentru prezentul contract si nu raspunde pentru pierderile Expeditorului in relatiile sale cu terte parti, sau ale tertilor in relatia cu Expeditorul, pierderi cauzate de distrugerea, pierderea livrarea gresita, intarzierea livrarii, pierderea sau intocmirea gresita a documentatiei unei expedieri.

13. Exceptii

13.1. LivratAzi.ro nu poate fi  tinut raspunzator pentru expedieri intarziate. LivratAzi.ro va acorda Clientului livrarea gratuita a expedierii intarziate sau va acorda o alta expediere gratuita.
13.2. LivratAzi.ro nu poate fi tinut raspunzator pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei expedieri ca rezultat al unor:
13.2.1. Circumstante independente de vointa noastra, in conditiile legii, dar fara a se limita la:
a) Cazul fortuit: blocaje rutiere (caderi de copaci, stanci, coliziuni in lant), surpari de teren in apropierea soselei, caderi de poduri, astupari de tunele montane, deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, accidente rutiere independente de transportul nostru, intreruperi locale sau nationale ale transportului rutier sau probleme mecanice ce pot aparea in modul de transport, etc;
b) Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni, incendii, inundatii, ceata, zapada sau inghet, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc;
c) Cauze umane: razboaie, starea de asediu, greve, embargouri, etatizarea fortata (trecerea in proprietatea statului), revolutii, dispute locale, revolte civile, acte criminale ale tertilor, cum ar fi furtul sau incendiere intentionata, etc;
13.2.2. Pierderi sau daune indirecte (piederi de profit, de venit, de dobanzi, piete de desfacere, licitatii, de reputatie, de oportunitate, etc) generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea expedierii, nu ne sunt imputabile chiar daca vina este a noastra sau daca ni s-ar fi adus la cunostinta ca asemenea pierderi se pot produce, sau pentru orice alte pierderi speciale sau subsecvente, rezultand din incalcarea contractului, neglijenta, act de vointa sau vina.
13.2.3. Deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor.

14. Extinderea limitei de raspundere
14.1. Riscul pierderii sau deteriorarii continutului unei expedieri poate fi acoperit prin extinderea limitei de raspundere a transportatorului.
14.2. LivratAzi.ro pune la dispozitia clientilor sai acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxa procentuala din valoarea declarata a expedierii; serviciul este activat doar daca se completeaza pe 
Borderoul de Expeditii si dupa ce se efectueaza plata aferenta acestui serviciu conform contractului incheiat de Client si LivratAzi.ro
14.3. Extinderea limitei de raspundere nu acopera pierderile si daunele indirecte sau speciale (mentionate anterior) ca urmare a intarzierii, pierderii, deteriorarii totale sau partiale a expedierii Clientului sau pierderile ca urmare a nerespectarii de catre Client a obligatiilor sale conforme acestor Termeni si Conditii.

15. Modul de solutionare al reclamatiilor
15.1. In cazul in care Clientul doreste sa faca o reclamatie ca urmare a pierderii, livrarii gresite, deteriorarii partiale sau totale a unei expedieri, precum si o reclamatie referitoare la angajatii LivratAzi.ro, Clientul trebuie sa respecte procedura mentionata mai jos.
15.2. Reclamatia trebuie facuta in scris si trebuie trimisa la sediul central LivratAzi.ro, in atentia Departamentului Relatii Clienti, in maxim 6 (sase) luni calculate de la data la care expedierea a fost preluata de catre LivratAzi.ro de la Client.
15.3. Reclamatia trebuie documentata prin punerea la dispozitie de catre Client a tuturor datelor relevante privind evenimentul produs si reclamat, inclusiv al ambalajului original al expedierii.
15.4. LivratAzi.ro presupune ca transportul s-a livrat in bune conditii, in afara de cazul in care destinatarul a constatat daune si le-a mentionat expres pe borderoul de livrare, in momentul acceptarii expedierii pentru transport.
15.5. Oricarei reclamatii receptionate de catre departamentului Relatii Clienti LivratAzi.ro ii este alocat un numar unic de inregistrare. Acesta este transmis clientului dupa cum
urmeaza:
- in momentul inregistrarii reclamatiei, daca aceasta este transmisa verbal prin intermediul departamentului Relatii Clienti
- in minim 2 (doua) ore - maxim 1 (una) zi lucratoare de la receptionare, in cazul sesizarilor primite in scris.
15.6. La nivel intern, LivratAzi.ro are stabilit un termen de solutionare a reclamatiilor, dupa cum urmeaza: 2 (doua) zile lucratoare pentru reclamatiile apreciate ca fiind fara raspundere legala si 5 (cinci) zile lucratoare pentru reclamatiile cu raspundere legala.
15.7. Conform prevederilor legale si in concordanta cu prevederile contractuale stabilite intre LivratAzi.ro si Clientii sai, termenul de solutionare/inchidere al reclamatiilor este de 90 (nouazeci) de zile calculate din momentul inregistrarii acestora.
15.8. Daca reclamatia Clientului se dovedeste a fi intemeiata, acesta va fi despagubit de LivratAzi.ro in maxim 30 (treizeci) zile de la solutionarea si inchiderea reclamatiei, respectiv de la momentul receptionarii facturilor de despagubire emise de Client.
15.9. Despagubirea se acorda Clientului cf. legii si se vireaza in contul acestuia in termen de 30 zile de la receptionarea facturilor de catre departamentul Reclamatii LivratAzi.ro

15.10. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale existente intre LivratAzi.ro si Client sau in concordanta cu dispozitiilor legale, LivratAzi.ro este obligat sa acorde Clientului despagubiri.
15.11. LivratAzi.ro isi rezerva dreptul de a respinge reclamatia Clientului in cazul in care nu este respectata procedura descrisa mai sus.
15.12. In toate cazurile, termenul pentru inaintarea plangerii sau pentru introducerea cererii de chemare in judecata este de 6(sase) luni. Termenul mentionat este termen de prescriptie si curge de la data trimiterii expedierii.
15.13. In cazul acceptarii de catre LivratAzi.ro, - total sau partial -, a reclamatiei formulate, clientul garanteaza ca asiguratorii sai sau orice terte parti interesate, renunta la orice drepturi, facilitati sau sprijin la care ar putea fi indreptatiti cu privire la subrogarea in aceste drepturi.

16. Jurisdictie

16.1. Legea aplicabila este legea romana.
16.2. Toate litigiile privind interpretarea, executarea sau incetarea prezentilor Termeni si Conditii se vor rezolva pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor.In cazul imposibilitatii unei intelegerii intre Client si LivratAzi.ro, solutionarea litigiului va fi facuta pe cale judecatoreasca de catre instanta competenta de la sediul LivratAzi.roDespre

"Doresc sa chem curier pentru livrare in aceeasi zi." "Vreau curier livrare express 2 Ore in Bucuresti." "Doresc sa expediez un colet cu livrare azi si cu ramburs." Livram expeditiile de curierat in aceeasi zi zi in Bucuresti si Ilfov in 1 Ora, 2 Ore, 4 Ore. LivratAzi.ro Courier ofera si solutii de curierat standard de livrare in 12-24 ore in Bucuresti si Ilfov pentru cei ce doresc costuri de curierat competitive. Serviciile LivratAzi.ro " DeliveredToday Courier" iti asigura expedierea si colectarea de plicuri, colete usoare, colete grele, comenzi online, marfa. LivratAzi cu confirmare de primire. LivratAzi cu incasare ramburs. LivratAzi.ro suntem Curier de Calitate.

Adresa: Str. Vasile Lascar 132, Sector 2, Bucuresti, Romania
Telefon: 0724 22 44 77
Email: azi@livratazi.ro