Termeni și condiții

Termeni si conditii

 1. Definitii
  1.1. Urmatoarele definitii vor fi folosite in stabilirea termenilor si conditiilor de mai jos si vor guverna contractul de transport incheiat intre dvs., in calitate de Client/Beneficiar, si noi, LivratAzi.ro, in calitate de Transportator.« noi », « noua », « ale noastre » se refera la LivratAzi.ro, la oficiile (punctele de lucru) LivratAzi.ro, precum si la angajatii, agentii sau (sub-)contractorii independenti;

« dvs. », « ale dvs. » se refera la CLIENT, expeditor, destinatar sau tert al transportului, detinator al unui Aviz de Expeditie(AVIZ) proprietar al continutului transportului, orice alta persoana care are un interes asupra continutului acestuia;

« transport », se refera si include  toate operatiunile si serviciile furnizate de LivratAzi.ro in legatura cu expedierea;

« expediere »  se refera la orice fel de documente, colete sau marfa de orice natura, ce ne-au fost incredintate de Client, care calatoresc cu un singur Aviz de Expeditie(AVIZ)si care au fost acceptate de LivratAzi.ro in vederea transportului.

« articole interzise » se refera la orice marfa sau material al carui transport este interzis de lege.

Aviz de Expeditie(AVIZ), contract de transport (rutier).

 1. Partile intre care se incheie contractul
  2.1. Clientul va incheia contractul de transport cu reprezentantii LivratAzi.ro sau cu oricare din companiile contractate de LivratAzi.ro in vederea efectuarii serviciilor de transport rapid de documente/colete/marfa.
  2.2. Prin contract, Clientul isi da acceptul cu privire la subcontractarea intregului contract de transport si/sau a servicii aditionale sau a unei parti al/ale acestuia, in conditiile stabilite de LivratAzi.ro.
 2. Acceptarea conditiilor de transport
  3.1. In momentul preluarii de catre LivratAzi.ro a expedierii, Clientul va accepta Termenii si Conditiile LivratAzi.ro, precum si termenii si conditiile contractului de transport, in numele sau, precum si in numele altei persoane care ar putea avea un interes asupra expedierii respective, indiferent daca a semnat sau nu Aviz de Expeditie(AVIZ).
  3.2. Nici un angajat LivratAzi.ro, agent, subcontractor autorizat de catre LivratAzi.ro si nimeni altcineva nu are autoritatea sa modifice sau sa denunte in vreun fel oricare dintre acesti Termeni si Conditii.
  3.3. In cazul in care Clientul incredinteaza catre LivratAzi.ro o expediere insotita de instructiuni scrise sau verbale care contravin acestor Termeni si Conditii, LivratAzi.ro nu va fi tinut raspunzator sa respecte aceste instructiuni.
 3. Scopul contractului
  4.1. Chiar daca intre Client si LivratAzi.ro a fost incheiat un alt tip de contract, prezentii Termeni si Conditii se aplica contractului incheiat intre Client si LivratAzi.ro cu referire la serviciul de transport aflat sub incidenta acestui contract.
 4. Articole periculoase/interzise
  5.1. LivratAzi.ro nu accepta expedierea marfurilor periculoase sau interzise, in acord cu specificatiile IATA (Asociatia de Transport Aerian International), DGR (Regulamentul Bunuriloe Periculoase), ICAO – TI (Organizatia de Aviatie Civila Internationala), ADR (Regulamentul European privind Transportul International Rutier de Marfuri Periculoase), IMDG (Bunuri Periculoase Maritime Internationale) sau alte regulamente interne sau internationale referitoare la transport sau servicii aditionale in legatura cu bunurile periculoase.
  5.2. LivratAzi.ro nu accepta expedieri ce contin bunuri interzise.
 5. Inspectie
  6.1. In baza prezentilor Termeni si Conditii, toate expedierile transportate sau manipulate de catre LivratAzi.ro sunt supuse controalelor de securitate, lucru pe care Clientul il accepta prin remiterea Aviz de Expeditie(AVIZ), impreuna cu acceptarea faptului ca expedierea poate fi deschisa si inspectata oriunde, din orice motiv si in orice moment de catre LivratAzi.ro si/sau orice autoritate nationala (autoritatile vamale, guvernamentala, etc).
  6.2. La preluare, LivratAzi.ro are dreptul sa inspecteze expedierea Clientului, in conformitate cu procedurile interne LivratAzi.ro
 6. Rute
  7.1. Rutele precum si modalitatile de transport ale expedierilor Clientului sunt la aprecierea/discretia LivratAzi.ro.
 7. Tarife. Modalitati de plata
  8.1. Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat intre locatiile specificate pe Aviz de expeditie conform tarifelor in vigoare practicate de LivratAzi.ro la data efectuarii transportului sau in conformitate cu cele stabilite/negociate separat cu Clientul, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii facturii; in situatia in care intre LivratAzi.ro si Client nu exista un contract negociat, Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat la preluarea expedierii sau, dupa caz, la livrarea acesteia.
  8.2. Clientul are dreptul sa reclame in scris factura emisa in termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii acesteia, iar dupa acest termen factura se considera ca fiind acceptata.
  8.3. Dupa preluare, LivratAzi.ro va verifica greutatea, volumul, numarul de articole aferente expedierii Clientului si daca exista discrepante intre cele declarate de acesta si verificarile efectuate de LivratAzi.ro, Clientul este de acord cu faptul ca greutatea, volumul, numarul de articole aferente expedierii, avute in vedere la efectuarea calcului de tarif sunt cele calculate si verificate de catre LivratAzi.ro
  8.4. Tarifele practicate de LivratAzi.ro se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica reala a expedierii si greutatea volumetrica (obtinuta in urma calculului de conversie volumetrica, respectiv: lungime x latime x inaltime/6000).
  8.5. In cazul in care Clientul ne instiinteaza asupra faptului ca acesta a agreat ca destinatarul sau o terta parte sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat prin intermediul LivratAzi.ro (sau/si orice alte taxe sau costuri suplimentare), iar acestia refuza aceasta plata, LivratAzi.ro isi rezerva dreptul de a recupera de la Client sumele in cauza. Astfel, daca destinatarul expedierii refuza sa plateasca, expeditorul este de acord sa plateasca aceste sume in termen de 15 (cincisprezece) zile de la notificarea expresa a faptului ca destinatarul nu a platit.
 8. Adrese gresite / imposibilitate de livrare
  9.1. In cazul in care adresa de destinatie specificata de catre Client pe Aviz de Expeditie(AVIZ)este gresita, LivratAzi.ro va face tot posibilul sa gaseasca adresa corecta. Daca aceasta adresa se afla la o alta destinatie, Clientul va fi instiintat despre aceasta, iar LivratAzi.ro va efectua redirectionarea expedierii dupa primirea acordului Clientului.
  9.2. In cazul in care expedierea nu poate fi livrata (de ex. destinatar lipsa de la domiciliu), LivratAzi.ro va lasa o nota scrisa la adresa destinatarului prin care ii este adusa la cunostinta incercarea de livrare. Aceasta va contine numarul contractului de transport Aviz de Expeditie(AVIZ)precum si un numar de telefon prin care acesta va putea contacta LivratAzi.ro pentru a primi relatii privind expedierea respectiva.
  Daca livrarea nu s-a putut efectua nici dupa o a doua incercare sau daca destinatarul refuza sa accepte expedierea, LivratAzi.ro va incerca sa contacteze Clientul pentru a cadea de acord asupra urmatoarelor operatiuni.
  9.3. Clientul este de acord sa plateasca orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirectionarea ei, de distrugerea sau incercarea de efectuare a unei noi livrari conform noii solicitari, la tarifele LivratAzi.ro aplicabile in momentul efectuarii transportului.
 9. Responsabilitatea LivratAzi.ro
  10.1. LivratAzi.ro are dreptul de a refuza predarea expedierii catre destinatar in urmatoarele situatii:
  a) daca, dupa preluarea expedierii de catre LivratAzi.ro, se observa fara echivoc si fara a incalca secretul corespondentei, ca expedierea contine bunuri interzise la transport sau care nu respecta conditiile speciale de transport;
  b) daca, dupa preluarea expedierii de catre LivratAzi.ro, aceasta a produs sau exista posibilitatea producerii iminente de pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor expedieri, etc;
  10.2. LivratAzi.ro se obliga sa nu utilize metode de manipulare a expedierilor Clientului care, prin activitatea angajatilor LivratAzi.ro sau a factorilor externi pot altera sau deteriora expedierea sau continutul acesteia sau care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul expedierii.
  10.3. Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale.
  10.4. Livrarea expedierii se poate efectua in zilele de sambata daca expeditorul specifica in rubrica de “Observatii” de Aviz de Expeditie(AVIZ) mentiunea “Livrare Duminica”.
  10.5. Expedierile care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 6 (sase) luni. Daca in tot acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat expedierea, aceasta va fi declarata abandonata si va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea LivratAzi.ro.
  10.6. Avizele de Expeditie(AVIZ)precum si dovezile de livrare a expedierilor catre destinatari vor fi pastrate de LivratAzi.ro o perioada de 6 (sase) luni.
 10. Responsabilitatea Clientului
  11.1. Prin incheierea notei de transport si prin acceptarea Termenilor si Conditiilor LivratAzi.ro, Clientul garanteaza urmatoarele:
  a) continutul expedierii (incluzandu-se in acest caz, dar fara a se limita la greutatea sau la numarul de articole aferente expedierii Clientului) a fost descris corect pe Avizul de Expeditie(AVIZ).
  b) continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzator de catre expeditor pentru a-l proteja impotriva riscurilor obisnuite de transport, precum si riscurilor ce pot aparea in procesele de sortare, manipulare; in cazul expedierilor incorect ambalate de catre expeditor, LivratAzi.ro nu raspunde de nici o eventuala deteriorare a expedirii in timpul transportului;
  c) descrierea continutului expedierii este conforma cu realitatea, iar Avizul de Expeditie(AVIZ) si adresa destinatarului sunt completate corect si lizibil.
  d) Clientul a declarat corect greutatea expedierii;
  e) Clientul a pregatit expedierea in conditii de securitate prin intermediul angajatilor sai, iar expedierea a fost protejata impotriva oricaror actiuni neautorizate in timpul ambalarii, depozitarii si transportului inainte de a fi preluata de catre LivratAzi.ro;
  f) Expedierea nu are in componenta bunuri interzise sau restrictionate de regulamentele interne si internationale;
  g) Clientul este de acord sa-si ia toate masurile de siguranta in conformitate cu conventiile si legislatia in vigoare, cu privire la protectia datelor personale, in cazul aparitiei unor incidente care determina pierderea sau care determina imposibilitatea de livrare a unui transport de catre LivratAzi.ro.
 11. Limita de raspundere LivratAzi.ro
  12.1. Raspunderea LivratAzi.ro pentru orice pierdere, distrugere, deteriorare totala sau partiala produsa in timpul transportului este limitata dupa cum urmeaza
  a) In caz de pierdere, furt, distrugere totala sau partiala a expedierilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata, LivratAzi.ro acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului de transport al expedierii, indiferent de greutate.
  b) In caz de pierdere, furt sau distrugere totala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, LivratAzi.ro acorda o despagubire egala cu intreaga valoare declarata de catre Client, daca acesta plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea de achizitie/productie a expedierii transportate.
  c) In caz de pierdere, furt sau distrugere partiala a expeditiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, in cazul in care Clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata a expedierii,  LivratAzi.ro acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata dovedita a expedierii transportate.
  12.2. In caz de pierdere sau distrugere totala a expedierii, in afara despagubirilor prevazute mai sus, LivratAzi.ro restituie Clientului si tarifele  aferente serviciului pentru care Clientul a optat si pe care LivratAzi.ro le-a incasat la preluarea expedierii.
  12.3. LivratAzi.ro nu acorda despagubiri in cazul ambalarilor necorespunzatoare, ambalarea expedierilor fiind, conform Codului Civil, obligatia Clientului.
 12. Exceptii
  13.1. LivratAzi.ro nu poate fi  tinut raspunzator pentru expedieri intarziate. LivratAzi.ro va acorda Clientului expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau va acorda o alta trimitere postala gratuita.
  13.2. LivratAzi.ro nu poate fi tinut raspunzator pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei expedieri ca rezultat al unor:
  13.2.1. Circumstante independente de vointa noastra, in conditiile legii, dar fara a se limita la:
  a) Cazul fortuit: blocaje rutiere (caderi de copaci, stanci, coliziuni in lant), surpari de teren in apropierea soselei, caderi de poduri, astupari de tunele montane, deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, accidente rutiere independente de transportul nostru, intreruperi locale sau nationale ale transportului rutier sau probleme mecanice ce pot aparea in modul de transport, etc;
  b) Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni, incendii, inundatii, ceata, zapada sau inghet, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc;
  c) Cauze umane: razboaie, starea de asediu, greve, embargouri, etatizarea fortata (trecerea in proprietatea statului), revolutii, dispute locale, revolte civile, acte criminale ale tertilor, cum ar fi furtul sau incendiere intentionata, etc;
  13.2.2. Pierderi sau daune indirecte (piederi de profit, de venit, de dobanzi, piete de desfacere, licitatii, de reputatie, de oportunitate, etc) generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea expedierii, nu ne sunt imputabile chiar daca vina este a noastra sau daca ni s-ar fi adus la cunostinta ca asemenea pierderi se pot produce, sau pentru orice alte pierderi speciale sau subsecvente, rezultand din incalcarea contractului, neglijenta, act de vointa sau vina.
  13.2.3. Deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor.
 13. 14. Extinderea limitei de raspundere
  14.1. Riscul pierderii sau deteriorarii continutului unei expedieri poate fi acoperit prin extinderea limitei de raspundere a transportatorului.
  14.2. LivratAzi.ro pune la dispozitia clientilor sai acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxa procentuala din valoarea declarata a expedierii; serviciul este activat doar daca se completeaza casuta corespunzatoare de pe Aviz de Expeditie(AVIZ)si dupa ce se efectueaza plata aferenta acestui serviciu conform contractului incheiat de Client si LivratAzi.ro
  14.3. Extinderea limitei de raspundere nu acopera pierderile si daunele indirecte sau speciale (mentionate anterior) ca urmare a intarzierii, pierderii, deteriorarii totale sau partiale a expedierii Clientului sau pierderile ca urmare a nerespectarii de catre Client a obligatiilor sale conforme acestor Termeni si Conditii.
 14. Modul de solutionare al reclamatiilor
  15.1. In cazul in care Clientul doreste sa faca o reclamatie ca urmare a pierderii, livrarii gresite, deteriorarii partiale sau totale a unei expedieri, precum si o reclamatie referitoare la angajatii LivratAzi.ro, Clientul trebuie sa respecte procedura mentionata mai jos.
  15.2. Reclamatia trebuie facuta in scris si trebuie trimisa la sediul central LivratAzi.ro, in atentia Departamentului Relatii Clienti, in maxim 6 (sase) luni calculate de la data la care expedierea a fost preluata de catre LivratAzi.ro de la Client.
  15.3. Reclamatia trebuie documentata prin punerea la dispozitie de catre Client a tuturor datelor relevante privind evenimentul produs si reclamat, inclusiv al ambalajului original al expedierii.
  15.4. LivratAzi.ro presupune ca transportul s-a livrat in bune conditii, in afara de cazul in care destinatarul a constatat daune si le-a mentionat expres pe borderoul de livrare, in momentul acceptarii expedierii pentru transport.
  15.5. Oricarei reclamatii receptionate de catre departamentului Relatii Clienti LivratAzi.ro ii este alocat un numar unic de inregistrare. Acesta este transmis clientului dupa cum urmeaza:
  – in momentul inregistrarii reclamatiei, daca aceasta este transmisa verbal prin intermediul departamentului Relatii Clienti
  – in minim 2 (doua) ore – maxim 1 (una) zi lucratoare de la receptionare, in cazul sesizarilor primite in scris.
  15.6. La nivel intern, LivratAzi.ro are stabilit un termen de solutionare a reclamatiilor, dupa cum urmeaza: 2 (doua) zile lucratoare pentru reclamatiile apreciate ca fiind fara raspundere legala si 5 (cinci) zile lucratoare pentru reclamatiile cu raspundere legala.
  15.7. Conform prevederilor legale si in concordanta cu prevederile contractuale stabilite intre LivratAzi.ro si Clientii sai, termenul de solutionare/inchidere al reclamatiilor este de 90 (nouazeci) de zile calculate din momentul inregistrarii acestora.
  15.8. Daca reclamatia Clientului se dovedeste a fi intemeiata, acesta va fi despagubit de LivratAzi.ro in maxim 30 (treizeci) zile de la solutionarea si inchiderea reclamatiei, respectiv de la momentul receptionarii facturilor de despagubire emise de Client.
  15.9. Despagubirea se acorda Clientului la valoarea de achizitie/productie a continutului expedierii si se vireaza in contul acestuia in termen de 30 zile de la receptionarea facturilor de catre departamentul Reclamatii LivratAzi.ro
  15.10. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale existente intre LivratAzi.ro si Client sau in concordanta cu dispozitiilor legale, LivratAzi.ro este obligat sa acorde Clientului despagubiri.
  15.11. LivratAzi.ro isi rezerva dreptul de a respinge reclamatia Clientului in cazul in care nu este respectata procedura descrisa mai sus.
  15.12. In toate cazurile, termenul pentru inaintarea plangerii sau pentru introducerea cererii de chemare in judecata este de un an. Termenul mentionat este termen de prescriptie si curge de la data depunerii trimiterii postale.
  15.13. In cazul acceptarii de catre LivratAzi.ro, – total sau partial -, a reclamatiei formulate, clientul garanteaza ca asiguratorii sai sau orice terte parti interesate, renunta la orice drepturi, facilitati sau sprijin la care ar putea fi indreptatiti cu privire la subrogarea in aceste drepturi.
 15. Jurisdictie
  16.1. Legea alicabila este legea romana.
  16.2. Toate litigiile privind interpretarea, executarea sau incetarea prezentilor Termeni si Conditii se vor rezolva pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor.In cazul imposibilitatii unei intelegerii intre Client si LivratAzi.ro, solutionarea litigiului va fi facuta pe cale judecatoreasca de catre instanta competenta de la sediul LivratAzi.ro

 

 

Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

SC Livrat Azi SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului livratazi.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului livratazi.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.livratazi.ro.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Livrat Azi SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC Livrat Azi SRL.  Prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC Livrat Azi SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul livratazi.ro
 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe site-ul livratazi.ro , administrarea conturilor clienților.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Livrat Azi SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite, evaluarea serviciilor pe website-ul livratazi.ro,  îmbunătățirea calității serviciilor.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul livratazi.ro :

 • Nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies;

Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul livratazi.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Livrat Azi SRL

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC Livrat Azi SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

 

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Livrat Azi SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC Livrat Azi SRL (numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii inclusiv entități care asistă SC Livrat Azi SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului) precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de SC Livrat Azi SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC Livrat Azi SRL.

 

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC Livrat Azi SRL azi@livratazi.ro;  sau ne puteți scrie la adresa str. Vasile Lascar 132, Sector 2, Bucuresti.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mesaj la adresa azi@livratazi.ro.

 

Prevederi speciale legate de minori 

SC Livrat Azi SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

SC Livrat Azi SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC Livrat Azi SRL.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.